Witamy na stronach Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Nasz adres:
Studium Matematyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Al. Piastów 48/49
Szczecin
Nasze telefony:
tel: (091) 449 48 26, 449 43 79
fax: (091) 449 48 26
E-mail:
sm@zut.edu.pl

Kierownik:
dr Stanisław Ewert-Krzemieniewski
Pracownik administracyjny:
mgr Marta Olszewska