Publikacje...


Mathemica Bohemica Praga, Czechy, Vol 3, 2007, str. 325-332 Equivariant mappings from vector product into G-spaces of φ-scalars with G=) (n,1,R)
dr Glanc Barbara
Współautorzy: Aleksander Misiak, Maria Szmuksta-Zawadzka
Banach Center Publ. 79 (2007), 39-51 Modulus of dentability in L1+L
mgr Bohonos Adam
Współautorzy: Ryszard Płuciennik
Differential Geometry and its Applications 26; 2008; 267-272 Hipoteza Lalonde-McDuff dla nilrozmaitości
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej; Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1163, 2007, str. 287-296 Zastosowanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu brakujących danych dekadowych
dr Szmuksta-Zawadzka Maria
Współautorzy: Jan Zawadzki
Geometry and Physics, XVII International Fall Workshop; 2009, praca opublikowana w American Institute of Physics On Intrinsic and Induced Linear Connections on Semi-Riemannian Manifolds
Elsevier Inc. 2008, Transplantation Proceedings, xx, xxx Does Calcium Channel Blocker Improvement of Perfusion Impact the Functioning of Kidney Graft in Early Period After Transplantation?
dr Ignaczak Ewa
Współautorzy: M. Nowacki, M. Droździk, K. Safranow, M. Kamiński, T. Sulikowski, Z. Zietek, M. Romanowski, J. Sienko, A. Mizerski, L. Domański, K. Pabisiak, R. Bohatyrewicz, M. Ostrowski
J. Math. Anal. Appl. 345 (2008) 410-419, Elsevier Local rotundity structure of Cesàro-Orlicz sequence spaces
dr Szymaszkiewicz Alicja
Współautorzy: Henryk Hudzik, Paweł Foralewski
Prognozowanie, redaktor naukowy Paweł Dittmann; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 38, str. 85-99; 2009 O prognozowaniu na podstawie modeli Holta-Wintersa dla pełnych i niepełnych danych
dr Szmuksta-Zawadzka Maria
Współautorzy: Jan Zawadzki
Tradycyjne i nowoczesne nauczanie matematyki. Matematyka stosowana. Szczecin, 2008; str.: 69-74 Wyznaczanie ekstremów funkcji dwóch zmiennych techniką uzmienniania stałej z wykorzystaniem aplikacji GRAPH
Banach Cetrer Publications, Volume 79, IM PAN, Warszawa 2008 Generalized Gradiens for Locally Lipschitz Integral Functionals on non-LP-Type Spaces of Measurable Functions
dr Pączka Dariusz
Współautorzy: Hong Thai Nguyen
praca opublikowana w Applied and Computational Harmonic Analysis 28 (2010), 227-248 Frames of Poisson wavelets on the sphere
dr Iglewska-Nowak Ilona
Współautorzy: Matthias Holschneider
Mathematica Bohemica No.3, 289-298, 2008 G-Space of Isotropic Directions and G-Spaces ofφ-Scalars with G=O (n,1,R)
dr Misiak Aleksander
Współautorzy: dr Eugeniusz Stasiak
Bulletin of the Polish Academy of Sciences Mathematics, Vol. 56, No. 2, 2008 The Young Measure Representation for weak Cluster Points of Sequences in M-spaces of Measurable Functions
dr Pączka Dariusz
Współautorzy: Hong Thai Nguyen
XVIII International Fall Workshop on Geometry and Physics,Benasque, Spain; 6-9 Wrzesień 2009. American Institute of Physics, Conference Proceedings, Volume 1260. page: 141-153. „ Bundle-like metrics on a tangent bundle”
Mathematical Inequalities&Applications, Volume 12, No 2, April 2010, 363-386. Some remarkson Cesàro-Orlicz sequence spaces
dr Szymaszkiewicz Alicja
Współautorzy: Henryk Hudzik, Paweł Foralewski