Publikacje...


Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej; Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1163, 2007, str. 287-296 Zastosowanie modeli wyrównywania wykładniczego w prognozowaniu brakujących danych dekadowych
dr Szmuksta-Zawadzka Maria
Współautorzy: Jan Zawadzki