Publikacje...


Elsevier Inc. 2008, Transplantation Proceedings, xx, xxx Does Calcium Channel Blocker Improvement of Perfusion Impact the Functioning of Kidney Graft in Early Period After Transplantation?
dr Ignaczak Ewa
Współautorzy: M. Nowacki, M. Droździk, K. Safranow, M. Kamiński, T. Sulikowski, Z. Zietek, M. Romanowski, J. Sienko, A. Mizerski, L. Domański, K. Pabisiak, R. Bohatyrewicz, M. Ostrowski