Publikacje...


J. Math. Anal. Appl. 345 (2008) 410-419, Elsevier Local rotundity structure of Cesàro-Orlicz sequence spaces
dr Szymaszkiewicz Alicja
Współautorzy: Henryk Hudzik, Paweł Foralewski