Publikacje...


Prognozowanie, redaktor naukowy Paweł Dittmann; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 38, str. 85-99; 2009 O prognozowaniu na podstawie modeli Holta-Wintersa dla pełnych i niepełnych danych
dr Szmuksta-Zawadzka Maria
Współautorzy: Jan Zawadzki