Publikacje...


praca opublikowana w Applied and Computational Harmonic Analysis 28 (2010), 227-248 Frames of Poisson wavelets on the sphere
dr Iglewska-Nowak Ilona
Współautorzy: Matthias Holschneider