Publikacje...


Mathemica Bohemica Praga, Czechy, Vol 3, 2007, str. 325-332 Equivariant mappings from vector product into G-spaces of φ-scalars with G=) (n,1,R)
dr Glanc Barbara
Współautorzy: Aleksander Misiak, Maria Szmuksta-Zawadzka