Listy...

Sortowanie wg: "daty", "kierunku", "pracownika"

Listy

dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-06-17 22:45 Zakres materiału na egzamin II sem. 15/16 - st. niestacjonarne Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-06-07 07:36 Równania różniczkowe Dla ZiIP, IM, Energetyki
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-04-15 11:21 Macierze, wyznaczniki, układy rórnań liniowych dla studiów niestacjonarnych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-03-29 00:31 Całki oznaczone, niewłasciwe i pole powtórka przed kolokwium - ZIP niestacjonarne
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-03-29 00:28 Całki oznaczone, niewł. i pole figury powtórka przed kolokwium - dla ZIP i IM stacjon.
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-03-26 22:35 Powtórka - całki nieoznaczne dla studiów niestacjonarnych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-03-13 12:27 Całki oznaczone i niewłaściwe - zadania na ćwiczenia dla studiów niwstacjonarnych Kierunek: Zarządzanie i Marketing
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-02-26 12:59 całki - zadania dla studiów niestacjonarnych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-02-24 23:53 Ciągi, funkcje, granice - powtórka. rozwiazania niektórych zadań Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-01-22 23:13 Zakres materiału na egzamin I sem. - studia niestacjonarne Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-01-22 23:03 Zakres materiału na egzamin - I sem. 15/16 Dla ZIP, IM i Energetyki - studia stacjonarne
mgr Bohonos Adam 2014-06-10 17:17 Zagadnienia teoretyczne dla WIMiM sem II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
dr Firmanty Małgorzata 2012-02-07 22:43 Przewodnik do ćwiczeń z własności funkcji Kierunek: Oceanotechnika
dr Firmanty Małgorzata 2012-01-31 18:04 Przewodnik do ćwiczeń z matematyki dla studentów kierunku Budownictwo 2011 Kierunek: Budownictwo
dr Szymaszkiewicz Alicja 2011-05-23 16:07 Goemetria cz. 3. Kierunek: Ochrona Środowiska
dr Kucharska Magdalena 2011-02-27 22:49 Egzamin z Matematyki 1 09.02.2011 Kierunek: Wydział Elektryczny
dr Kucharska Magdalena 2011-02-27 22:48 Egzamin z Matematyki 1 02.02.2011 Kierunek: Wydział Elektryczny
dr Kucharska Magdalena 2011-02-27 22:47 Egzamin z Matematyki 1 30.01.2011 Kierunek: Wydział Elektryczny
dr Firmanty Małgorzata 2010-12-08 19:31 Przewodnik do ćwiczeń Lista nr 7 Kierunek: Budownictwo
dr Firmanty Małgorzata 2010-12-01 22:02 Przewodnik do ćwiczeń Lista nr 6 Kierunek: Budownictwo
dr Firmanty Małgorzata 2010-11-28 23:14 Przewodnik do ćwiczeń Lista nr 5 Kierunek: Budownictwo
dr Firmanty Małgorzata 2010-11-27 00:21 Przewodnik do ćwiczeń Lista nr 3 Kierunek: Budownictwo
dr Firmanty Małgorzata 2010-11-24 17:57 Przewodnik do ćwiczeń Lista nr 0 Kierunek: Budownictwo
dr Firmanty Małgorzata 2010-11-24 17:57 Przewodnik do ćwiczeń Lista nr 1 Kierunek: Budownictwo
dr Firmanty Małgorzata 2010-11-24 17:56 Przewodnik do ćwiczeń Lista nr 2 Kierunek: Budownictwo
dr Firmanty Małgorzata 2010-11-23 20:38 Przewodnik do ćwiczeń Lista nr 4 Kierunek: Budownictwo
dr Ewert-Krzemieniewski Stanisław 2010-06-16 12:09 Równania różniczkowe liniowe Metoda Lagrange i przekształcenie Laplace Kierunek: Wydział Elektryczny
dr Szymaszkiewicz Alicja 2009-05-24 20:31 Równania różniczkowe. Kierunek: Budownictwo
dr Szymaszkiewicz Alicja 2009-05-08 17:50 Pochodne cząstkowe. Kierunek: Budownictwo
mgr Rosiak Jolanta 2009-05-07 11:55 całka oznaczona i jej zastosowania Kierunek: Budownictwo
mgr Rosiak Jolanta 2009-03-12 11:19 geometria analityczna część 2 Kierunek: Budownictwo
mgr Rosiak Jolanta 2009-03-12 11:18 geometria analityczna część 1 Kierunek: Budownictwo
dr Zwierzchowski Maciej 2009-01-16 15:23 SEMESTR 7 Przykładowe zad. na spr. nr 3 Kierunek: Wydział Elektryczny
dr Zwierzchowski Maciej 2009-01-12 18:17 Całki nieoznaczone - zadania Kierunek: Wydział Elektryczny
dr Szymaszkiewicz Alicja 2008-12-20 17:26 Macierze i wyznaczniki cz.2. Kierunek: Informatyka
mgr Rosiak Jolanta 2008-12-17 18:53 sprawdzian nr 1-zajęcia wyrównawcze Kierunek: Budownictwo
dr Szymaszkiewicz Alicja 2008-03-18 20:05 Grupy, pierścienie, ciała. Kierunek: Informatyka

Wykłady

dr Kucharska Magdalena 2011-12-14 22:19 Wydział Elektryczny rok I Matematyka, semestr I - część 2 Kierunek: Wydział Elektryczny
dr Kucharska Magdalena 2011-11-01 19:42 Wydział Elektryczny rok I : Matematyka, semestr I Kierunek: Wydział Elektryczny
dr Ewert-Krzemieniewski Stanisław 2011-01-25 11:02 Pytania i zagadnienia Nanotechnologia S1, semestr I 2010/11 Egzamin częsciowy, materiał sem I. Kierunek: Inne
dr Ewert-Krzemieniewski Stanisław 2011-01-25 10:58 Pytania i zagadnienia AiR S1, semestr I 2010/11 Egzamin z Matematyki I Kierunek: Automatyka i Robotyka
dr Ewert-Krzemieniewski Stanisław 2009-12-02 15:27 Zagadnienia do egzaminu SD, sem. I, 2009/10 Kierunek: Inne
dr Zwierzchowski Maciej 2009-01-08 18:47 Zagadnienia na egzamin I semestr Kierunek: Wydział Elektryczny