Listy...

dla pracownika "dr Grażyna Hajduk-Chmielewska"Sortowanie wg: "daty", "kierunku", "pracownika"

Listy

dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-06-17 22:45 Zakres materiału na egzamin II sem. 15/16 - st. niestacjonarne Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-06-07 07:36 Równania różniczkowe Dla ZiIP, IM, Energetyki
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-04-15 11:21 Macierze, wyznaczniki, układy rórnań liniowych dla studiów niestacjonarnych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-03-29 00:31 Całki oznaczone, niewłasciwe i pole powtórka przed kolokwium - ZIP niestacjonarne
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-03-29 00:28 Całki oznaczone, niewł. i pole figury powtórka przed kolokwium - dla ZIP i IM stacjon.
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-03-26 22:35 Powtórka - całki nieoznaczne dla studiów niestacjonarnych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-03-13 12:27 Całki oznaczone i niewłaściwe - zadania na ćwiczenia dla studiów niwstacjonarnych Kierunek: Zarządzanie i Marketing
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-02-26 12:59 całki - zadania dla studiów niestacjonarnych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-02-24 23:53 Ciągi, funkcje, granice - powtórka. rozwiazania niektórych zadań Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-01-22 23:13 Zakres materiału na egzamin I sem. - studia niestacjonarne Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna 2016-01-22 23:03 Zakres materiału na egzamin - I sem. 15/16 Dla ZIP, IM i Energetyki - studia stacjonarne