Plan zajęć...


Od Do Kierunek Grupa Typ Budynek Sala Uwagi
dr Ewert-Krzemieniewski Stanisław
Środa
00 00 [K] BMW 112 Nieobecny do 21.12.2011.
dr Firmanty Małgorzata
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 106
dr Formella Stanisław
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 108
dr Glanc Barbara
Środa
12:00 13:00 [K] BMW 121
dr Hajduk-Chmielewska Grażyna
Wtorek
16.00 17.30 [K] BMW 120
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 120
dr Iglewska-Nowak Ilona
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 122
dr Ignaczak Ewa
Środa
00 00 [K] BMW 119 Nieobecna do: 30.09.2011
dr Kamiński Przemysław
Środa
12:00 13:00 [K] BMW 122
dr Kleczewska Halina
Środa
12:00 13:00 [K] BMW 120
dr Kucharska Magdalena
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 114
dr Lizak Romualda
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 110
dr Misiak Aleksander
Środa
12:00 13:00 [K] BMW 111
dr Pasewicz Wiesław
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 120
dr Perl Monika
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 113
dr Radzki Wiktor
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 121
dr Stępień Zofia
Środa
12:00 13:00 [K] BMW 109
dr Szmuksta-Zawadzka Maria
Środa
12:00 13:00 [K] BMW 119
dr Szymaszkiewicz Alicja
Środa
12:00 13:00 [K] BMW 109
dr Walczak Rafał
Środa
12.00 14.00 [K] BMW 111
dr Zwierzchowski Maciej
Środa
13:00 15:00 [K] BMW 109
mgr Bohonos Adam
Środa
12:00 13:00 [K] BMW 114
mgr Bohonos Magdalena
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 110
mgr Kędzierska Natalia
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 122
mgr Laskowski Włodzimierz
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 108
mgr Rosiak Jolanta
Środa
12.00 13.00 [K] BMW 113

Legenda:

A1- Wydz. Budownictwa i Architektury al. Piastów 50
A2- Wydz. Budownictwa i Architektury ul. Żołnierska 50
BMW- Budynek Jednostek Międzywydziałowych al. Piastów 48
M- Wydz. Mechaniczny al. Piastów 19
NCh- Wydz. Tech. i Inż. Chem. al. Piastów 41 ("Nowa Chemia")
SCh- Wydz. Tech. i Inż. Chem. al. Pułaskiego 10 ("Stara Chemia")
TM- Wydz. Techniki Morskiej al. Piastów 42
E1- Wydz. Elektryczny ul. Sikorskiego 37
E2- Wydz. Elektryczny ul. 26-go Kwietnia 10 ("krzaki")
I- Wydz. Informatyki ul. Żołnierska 49
BHZ- Wydz. Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ul. Doktora Judyma 26
WEk- Wydz. Ekonomiczny, ul. Żołnierska 47
IMM- Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, (były Wydział Mechaniczny)
KSR- Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Słowackiego 17
NZR- Wydz. Nauk o Żywności i Rybactwa, ul. Kazimierza Królewicza 4
n/a- Inny / nie dotyczy
[W]- Wykłady
[Ć]- Ćwiczenia
[K]- Konsultacje